විෂ මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරියක්

හෙරොයින් ඇතුළු විෂ මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා පොලිස් මූලස්ථානයේ විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරියක් ස්ථාපිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය කටයුතු කරමින් තිබේ.

පොලිස්පතිවරයාගේ සෘජු අධික්‍ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන මෙම විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරිය 2018.09.18 වන දින ආරම්භ කරන අතර නැවත දැනුම් දෙන තුරු ක්‍රියාත්මකව පවතී.

පහත දැක්වෙන දුරකථන අංක ඔස්සේ මහජනතාවට කිසිඳු අපහසුතාවයකින් තොරව ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය ද සුරැකෙන පරිදි විෂ මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව තොරතුරු ලබා දිය හැකිය.

දුරකථන අංක
011 - 3024803
011 - 3024815
011 - 3024820
011 - 3024848
011 - 3024850

ෆැක්ස් අංකය
011 - 2472757

 

 


In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions