ඉහළ මූල්‍ය කාර්ය සාධනය වෙනුවෙන් නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට රිදී සම්මානය හිමිවේ

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව මගින් සිදුකරන ලද, 2016 වසර තුළ රාජ්‍ය අායතනවල මූල්‍ය පාලන නීතිරීති හා රෙගුලාසිවලට අනුගතවීම සහ ඉහළ මූල්‍ය කාර්ය සාධනය සදහා වන රිදී සම්මානය නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට හිමි විය. සම්මාන පිරිනැමීම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රෙය්දී පැවැතිවිණ. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින් රාජ්‍ය ආයතන පිළිබඳ විගණන විමර්ශන සිදුකොට පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන විගණකාධිපති වාර්තා විභාග කිරීමේ සම්ප්‍රදායානුකූල ක්‍රමවේදයෙන් ඔබ්බට ගමන් කරමින් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ අධීක්ෂණයට ලක්වන සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවල මූල්‍ය පාලන නීතිරීති හා රෙගුලාසිවලට අනුගතවීම සහ කාර්යසාධනය පිළිබඳ තොරතුරු පරිගණක ජාලගත වැඩසටහනක් මඟින් ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් එම තොරතුරු විශ්ලේෂණය හා විමර්ශනය කොට සිදු කළ බර තැබීම් අනුව ඉහළ කාර්යසාධනයක් පෙන්නුම් කරන ලද ආයතන ඇගයීම වෙනුවෙන් දෙවන වරටත් මෙම සම්මාන උළෙල සංවිධානය කර තිබුණි.

2016 මුදල් වර්ෂයට අදාළ පාර්ලිමේන්තුවේ පරිගණක ජාලගත තොරතුරු පද්ධතිය මඟින් දිවයින පුරා විසිර තිබෙන සියලුම රාජ්‍ය ආයතන එනම්, මධ්‍යම රජයේ සියලුම අමාත්‍යාංශ, සියලුම දෙපාර්තමේන්තු, විශේෂිත වියදම් ඒකක, සියලුම පළාත් සභා, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සහ පළාත් පාලන ආයතන ඇතුළු ආයතන 837 කින් ලබාගත් තොරතුරු ඇගයීමෙන් අනතුරුව විවිධ කාණ්ඩ යටතේ තෝරාගනු ලැබූ අදාළ මුදල් වර්ෂයේදී උසස් කාර්යසාධනයක් පෙන්නුම් කරන ලද ආයතන 101ක් සඳහා මෙහිදී සම්මාන ප්‍රදානය කෙරිණි. අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ, කථානායක කරු ජයසූරිය, පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ධම්මික දසනායක, රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාවේ සභාපති නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න, විගණකාධිපති ගාමිණී විජේසිංහ යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් මීට එක්ව සිටියහ.

 


In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions