නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ නව අමාත්‍යවරයා වැඩ භාර ගැනීම.

  නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ අභිනව අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති නීතීඥ ගරු තිලක් ජනක මාරපන මැතිතුමා, බත්තරමුල්ල සෙත්සිරිපාය පිහිටි අමාත්‍යාංශ ගොඩනැගිල්ලේ 13 වන මහලේ සිය කාර්යාලයේදී, 2015 සැප්තැම්බර් මස 10 වැනි දින, පෙරවරු 10 04 ට යෙදුනු සුභ මුහුර්තියෙන් ධූරයෙහි වැඩ භාර ගැනීම සිදු විය.

  එහිදී මහා සංඝරත්නයේ පිරිත් සජඣායනා හා පූජක උතුමන්ලාගේ ආශිර්වාදය මධ්‍යයයේ අමාත්‍ය  ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීම සිදුවිය.  


  අනතුරුව ගරු අමාත්‍යතුමා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කර සිටියේ, රට තුල නීතිය හා සාමය පවත්වා ගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය සියළු ක්‍රියා මාර්ග ගන්නා බවත්, පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන්ගේ රාජකාරී කටයුතු වලදී පවතින ගැටළු වලට ඉක්මන් විසඳුම් ලබා දෙමින් ඔවුන්ගේ සුභ සාධනය සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කිරීමත්, පොලිස් නිළධාරීන් විනය ගරුක, මහජනතාව සමග සුහදව කටයුතු කරන නිළධාරීන් පිරිසක් බිහිකිරීමට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව මෙහෙයවන බව ප්‍රකාශ කරන ලදී.


  ගරු අමාත්‍යතුමන් වෙත සුභ පැතීම පිණිස ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ අභිනව අමාත්‍ය ගරු එම්.කේ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා, නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් ජගත් විජේවීර මැතිතුමා, අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් කර්මාන්ත හා වානිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අභිනව ලේකම් ධූරයට පත් ටී.එම්.කේ.බී. තෙන්නකෝන් මැතිතුමා, පොලිස්පති තුමා, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල් තුමා, අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය හා සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක් මෙම උත්සවය සඳහා සහභාගී විය.

 

 


In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions