මහජන සාමය හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා කළුතර පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලයේ සංචාරය කිරීම.

  2015. 03. 31 වන දින පැය 13.30 ට මහජන සාමය හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය  ජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා කළුතර පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලයේ සංචාරයක නිරත විය.


   එහිදී පොලිස්පති එන්.කේ.ඉලංගකොන් මහතා විසින් අමාත්‍යවරයා පිළිගැනීමෙන් පසු විශේෂ ආචාර පෙළපාලියක්  පවත්වන ලදි.
මේ අවස්ථාවට ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති (පරිපාලන) ගාමිණී නවරත්න මහතා ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් සහාභාගි වූහ.

                                    


In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions