ප්‍රජා පොලිස් සංකල්පය තව දුරටත් ඉදිරියට.. (Community Policing)

 

 

 

 

 ප්‍රජා පොලිස් සේවාවේ මූලික ඉලක්කය වන්නේ පොලිසිය මහජනතාව සමග සමීපව සම්බන්ධ වෙමින්, ඔවුන්ගේ ගැටළු හා අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන, ප්‍රශස්ථ මට්ටමකින් නීතිය හා සාමය පවත්වාගෙන යාමේ මෙහෙවර ඉටු කිරීමයි.

 ප්‍රජා පොලිස් සේවාව තව දුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීමේදී, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන අතර, තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන්, ගැටළු නිරාකරණය, නිළධාරීන්ගේ සේවා නිපුනත්වය, මහජන ආරක්ෂණ විධි විධාන ස්ථාපිත කිරීම, අපරාධ නිවාරණය සමාජය තුල කලින් කලට ඇතිවන කලබලකාරී සිදුවීම් අවම කිරීම වැනි ක්ෂේත්‍ර කෙරෙහි අමාත්‍යාංශය අවධානය යොමු කර ඇත.

 මේ පිළිබඳව නියම ව්‍යාපෘතියක් ලෙස සාර්ථක වැඩමුළුවක් 01 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා නියෝජනය වන සිසුන් 270 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් තණමල්විල විජය විද්‍යාලයේ දී, පවත්වා ඇත.


In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions