අන්තර්ජාල අපරාධ (Cyber Crimes) පිළිබදව අමාත්‍යංශයේ අවධානය යොමු වේ.

      අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සිදුවන අපරාධ පිළිබඳව අමාත්‍යංශයේ දැඩි අවධානය යොමුවී ඇත. පරිගණක අධාරයෙන් මෙතෙක් සිදුවී ඇති අපරාධ පිළිබඳව දත්ත සහ තොරතුරු විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව, පොලිසිය සමඟ අදාල නීතිමය තත්වය පිළිබදව ලේකම්තුමා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සාකච්ඡා වට කිහිපයක් මේ වන විට පවත්වා ඇත. මෙහි දී විද්‍යුත් පණිවිඩ, කෙටි පණිවිඩ, විවිධ වෙබ් අඩවි ඔස්සේ සිදුවන මුදල් හුවමාරු, දත්ත සොරකම් කිරීම්, කතෘ හිමිකම් උල්ලංඝණය වැනි  විෂය කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විශාල වැඩ කොටසක් මේ වන විට නිමකර ඇති බවත්, තොරතුරු තාක්ෂණ නියෝජ්‍ය ආයතනය සහ අන්තර්ජාල අපරාධ පිළිබදව රාජකාරී වල නියුතු රජයේ ආයතන වල නියෝජිතයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2014 නොවැම්බර් 12 සහ 13 දින වල පොලිස් අපරාධ පරීක්ණ දෙපාර්තමේන්තුව, තොරතුරු තාක්ෂණ කොට්ඨාශය, කටාන පොලිස් ඇකඩමිය, කළුතර පොලිස් පුහුණු පාසල යන කොට්ඨාශයන්හි  නිලධාරීන් සමග සාර්ථක වැඩමුලුවක් පවත්වා ඇත.

  විවිධ සමාජීය ජාල භාවිතා කරන පුද්ගලයින් අතර අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ගොඩනැගී ඇති සම්බන්ධකම් වල තොරතුරු භාවිතා කරමින් අපරාධකරුවන්, ඔවුන්ගේ යම් යම් තොරතුරු භාවිතා කරමින් විවිධ අපරාධ සිදුකර ඇති අතර, මේ පිළිබදව අදාල නීති කඩිනමින් සංශෝධනය කිරිමට අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමා, අතිරේක ලේකම්තුමා ඇතුලු ජ්‍යෙෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය මේ වන විට කඩිමින් නීති සංශෝධනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
   

මේ පිළිබදව යම් අයෙකුට අමාත්‍යංශය වෙත තොරතුරු ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම්, එම තොරතුරු This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. විද්‍යුත් ලිපිනය ඔස්සේ අමාත්‍යංශය වෙත ලබා දෙනමෙන් ලේකම්තුමා මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටි.

 

 

 


In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions